เลือกบริการเติมเงิน

เลือกบริการเติมเงิน 2 ช่องทาง จะเติมเงินเข้าตัวละคร หรือซื้อเป็น Gift Code ให้ผู้เล่นไอดีอื่นได้ง่ายๆ

  • 20 บาทได้รับ 400 Cash, 50 บาทได้รับ 1,000 Cash
  • 90 บาทได้รับ 1,800 Cash, 150 บาทได้รับ 3,000 Cash
  • 300 บาทได้รับ 6,000 Cash, 500 บาทได้รับ 10,000 Cash
  • 1,000 บาทได้รับ 20,000 Cash
  • 200 บาทได้รับ Gift Code 4,100 Cash
  • 300 บาทได้รับ Gift Code 6,200 Cash
  • 500 บาทได้รับ Gift Code 11,000 Cash
  • 1,000 บาทได้รับ Gift Code 22,000 Cash