คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำตอบวิธีแก้ไขปัญหาหรืออื่นๆ ที่ผู้เล่นถามบ่อยที่สุด

ไปหน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
สอบถามการเติมเงิน อัตราการเติมเงิน และช่องทางการเติมเงิน

สำหรับการเติมเงินสามารถเติมด้วยบัตรเงินสด Truemoney และบัญชีธนาคารออนไลน์ Paypal เท่านั้น โดยหน่วยเงินที่สามารถเติมได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ CASH ซึ่งสามารถใช้ซื้อสินค้าภายในเกม และ POINT ใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ บนเว็บ เช่น Premiem Shop และ PC Bonus สำหรับอัตราการเติมเงินแต่ละชนิดสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ ไปหน้าเติมเงินเดี๋ยวนี้

ขอเปลี่ยน E-Mail เปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชน/Passport Number หรือ E-Mail ใช้งานไม่ได้ ขอโอนย้ายสิทธิ์การครอบครอง Login ID

ภาพยืนยันตัวตนคือรูปถ่ายล่าสุดของเจ้าของบัญชีพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและใบบันทึกด้วยลายมือ ด้านล่างนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและใบบันทึกด้วยลายมือ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของทั้งสองอย่างทำให้เราสามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชีได้อย่างมั่นใจ

เหตุใดเราจึงต้องการสิ่งนี้
การทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้ว่ารูปภาพเป็นปัจจุบันและทำให้คนอื่นปลอมตัวคุณเป็นเรื่องยาก หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเท่านั้นที่จะเห็นภาพของคุณเมื่อคุณส่งมา จากนั้นจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับโดยไม่มีการเผยแพร่ใดใด
กระดาษที่เขียนด้วยลายมือต้องมีคำว่า "AuditionPVS" แนบชิดกับตัวหรือใบหน้า
รวมถึงระบุวันที่ปัจจุบันให้ถูกต้องดังภาพข้างต้น (วันที่/เดือน/ปีพ.ศ.หรือค.ศ.) และจุดประสงค์การขอดำเนินการ ลายมือที่เขียนทั้งหมดและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารมีการบดบังจากมือ, ผม, แขน, เครื่องประดับ ฯลฯ อาจถูกปฏิเสธการดำเนินการได้
 • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน Login ID เนื่องจากอีเมลใช้งานไม่ได้ ลืมรหัสอีเมล หรือกรณีอื่นๆ โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนจำนวน 90 บาท ดังนี้
  1. ถ่ายภาพยืนยันตัวตนและใบบันทึกด้วยลายมือ ดูรายละเอียดและวิธีที่ถูกต้อง
  2. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ Login ID ที่ลงทะเบียนไว้
  3. ระบุ Login ID ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันเกิดที่ใช้ลงทะเบียน อีเมลเดิม อีเมลใหม่ต้องการจะเปลี่ยน
  4. ระบุเลขบัตรทรูมันนี่ 90 บาท
  5. ส่งอีเมลล์มาที่ ถ้าส่งเรียบร้อยเเล้ว รอดำเนินการ 1-7 วันทำการ
 • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน Login ID เพื่อโอนย้ายสิทธิ์ Login ID นี้ให้ผู้เล่นอื่นครอบครอง โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนจำนวน 150 บาท ดังนี้
  1. ถ่ายภาพยืนยันตัวตนและใบบันทึกด้วยลายมือ ดูรายละเอียดและวิธีที่ถูกต้อง
  2. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ครอบครอง คนเดิม โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ Login ID ที่ลงทะเบียนไว้
  3. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ครอบครอง คนใหม่
  4. ระบุ Login ID ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  5. ส่งอีเมลล์มาที่ ถ้าส่งเรียบร้อยเเล้ว รอดำเนินการ 1-7 วันทำการ
(*หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลอีเมลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้ง 2 อย่าง มีค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทเท่านั้น โดยต้องส่งหลักฐานให้ครบและระบุข้อมูลให้ชัดเจนดังข้อมูลข้างต้นทั้ง 2 อย่าง)
 • สำหรับเปลี่ยน E-mail
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : E-mail
  3. หมายเลขบัตรประชาชน :__________________
  4. E-mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน :______________________
  5. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 90 บาท
  6. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • สำหรับเปลี่ยน หมายเลขบัตรประชาชน
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : หมายเลขบัตรประชาชน
  3. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนเดิม :__________________
  4. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนใหม่ :__________________
  5. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 150 บาท
  6. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • สำหรับเปลี่ยน E-mail และ หมายเลขบัตรประชาชน
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : E-mail และ หมายเลขบัตรประชาชน
  3. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนเดิม :__________________
  4. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนใหม่ :__________________
  5. E-mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน :______________________
  6. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 200 บาท
  7. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  8. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • Change E-mail
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : E-mail
  3. ID card :__________________
  4. New E-mail to change :______________________
  5. Please specify Truemoney number and price 90 Baht
  6. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  7. Telephone number (if any)
 • Change ID card number
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : ID card
  3. ID card the original user :__________________
  4. ID card the new user :__________________
  5. Please specify Truemoney number and price 150 Baht
  6. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  7. Telephone number (if any)
 • Change E-mail and ID card
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : E-mail and ID card
  3. ID card the original user :__________________
  4. ID card the new user :__________________
  5. New E-mail to change :______________________
  6. Please specify Truemoney number and price 200 Baht
  7. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  8. Telephone number (if any)

ผู้เล่นสามารถขอดุ Login ID ในกรณีที่ลืมหรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรหัส PIN ในกรณีที่ลืมหรือต้องการเปลี่ยนแปลง โดยคลิ๊กที่นี่

เนื่องจากเกมมีระบบควมคุมเวลาออนไลน์ ส่งเสริมการแบ่งเวลาเล่นเกมให้เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการจำกัดเวลาออนไลน์ดังต่อไปนี้

 1. ออนไลน์เกมครบ 3 ชั่วโมง อัตราการได้รับ Den และ Exp จะลดลงเหลือ 50%
 2. ออนไลน์เกมครบ 6 ชั่วโมง อัตราการได้รับ Den และ Exp จะเป็น 0
ซึ่งมีวิธีทีจะทำให้อัตราการได้รับกลับมาเป็น 100% เหมือนเดิมง่ายๆ เพียงแค่ออกแล้วเข้าเกมใหม่ หรือย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปมาระหว่าง Arena และ Free

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบเวลาออนไลน์ในเกมได้โดยกดปุ่ม Ctrl+T และอย่าลืมแบ่งเวลาเล่นเกมให้เหมาะสมด้วยนะ

แก้ไขโดยการตรวจสอบไฟล์เกม กดไปที่ปุ่ม 'ตั้งค่า' บน Patcher เลือก ซ่อมแซมไฟล์เกม>กดปุ่ม 'ตรวจสอบ' แล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

แก้ไขโดยการถอดถอนการติดตั้ง .NET Framework 3.5 (Service Pack 1) แล้วทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง ดูวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ https://support.software.dell.com/toad-data-point/kb/54793

เริ่มเกมได้สักพักเกมดับไปเองโดยไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดใด หรือแจ้งเตือนว่า T3Entertainment Audition has stopped working

อาจเกิดจากมีโปรแกรมอื่นๆ รบกวนการทำงานของเกม ทั้งนี้ทีมงานได้พบเจอและรวบรวมการแก้ปัญหาไว้ 2 สาเหตุดังนี้

 1. ถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับการบันทึกวิดิโอ เช่น Raptr, AMD Gaming Evolved, Plays.TV หลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 2. เกิดจากไวรัสกำลังรบวนการทำงานของเกม กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)

อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งนี้ทีมงานได้พบเจอและรวบรวมการแก้ปัญหาไว้ 4 สาเหตุดังนี้

 1. เกิดจากการที่ได้ติดตั้ง Windows ใหม่แล้วไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ กรุณาตรวจสอบไดรเวอร์การ์ดจอของเครื่อง ว่าได้ติดตั้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งได้ที่หน้า ดาวน์โหลด อยูในส่วนของ "โปรแกรมอัตถประโยชน์อื่น ๆ" แล้วเลือกตามรุ่นของไดรเวอร์การ์ดจอที่ใช้งานอยู่
 2. เกมอื่นที่ใช้งาน X-Trap กำลังเปิดอยู่ กรุณาปิดเกมดังกล่าว
 3. เกิดจากโปรแกรม CyberLink PowerDVD (Brs.exe) รบกวนการทำงานของเกม แนะนำให้ถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว หลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 4. โปรแกรมแอนติไวรัส AVG ทำการบล็อคไม่ให้รันเกม แนะนำให้หยุดการทำงานหรือถอดถอนโปรแกรมออกจากเครื่องก่อนแล้วลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 5. เกิดจากไวรัสกำลังรบวนการทำงานของเกม กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)

เบื้องต้นให้ลองกดปุ่ม CTRL+Tab เพื่อแสดงผลลูกศรก่อน หากลูกศรยังไม่ปรากฎ อาจเกิดจากปัญหาเฉพาะบน Windows 10 Version 1703 ให้ทำการติดตั้งอัพเดทวินโดว์รหัส KB4016240 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Critical Updates for Windows 10 Version 1703 (KB4016240) ดาวน์โหลดสำหรับ 32 บิต ดาวน์โหลดสำหรับ 64 บิต

กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)

ปัญหา Patcher แจ้งเตือนว่า Unhandled exception has occurred in your application. if you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. if you click Quit, the application will close immediately. The specified module could not be found. (Exception from HRESULT:0x8007007E).

สาเหตุเนื่องจากโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่นเก่าเกินไป กรุณาอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้ แนะนำให้ติดตั้ง Internet Explorer 8 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

เมื่อกดเริ่มเกมแล้วเกมแจ้งเตือน File does not exist. ไม่พบไฟล์เพลง! ในลักษณะนี้ให้ลองตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่าขาดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ หากพบว่าการเชื่อมต่อปกติให้ลองเริ่มเกมอีกครั้ง ถ้ายังพบปัญหานี้ซ้ำๆทุกครั้งที่เริ่มเกมอาจมีปัญหาเชิงเทคนิคที่เกมไม่สามารถบันทึกไฟล์เพลงลงบน Harddisk ปัจจุบันได้ แนะนำให้ย้ายโฟลเดอร์เกมไปไว้อีกไดรว์หนึ่ง หลังจากนั้นลองเข้าเกมแล้วเริ่มเกมอีกครั้ง

ระบบยังไม่ได้ทำการติดตั้ง .NET Framework จำเป็นต้องมีการติดตั้ง .NET Framework 2.0 - 4.5 เวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง

 • สำหรับ Windows XP ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0 (Client Profile)
 • สำหรับ Windows 7 ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0 (Client Profile) หากเกิดปัญหาในการติดตั้ง ลองศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • สำหรับ Windows 8.0 หรือ 8.1 ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.5
 • เกิดจากไวรัสกำลังรบวนการทำงานของเกม กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)
* หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แนะนำให้ติดตั้ง Manual Patch แพตช์อัพเดทปัจจุบันจากหน้าดาวน์โหลด ตามด้วยด้วยไฟล์ติดตั้งนี้ AuPVS_Installer47

ชื่อตัวละครที่สามารถตั้งชื่อได้จะแบ่งออกเป็น 2 ที่ คือตัวละครที่สมัครใหม่ และใช้บัตรเปลี่ยนชื่อตัวละครภายในเกม

การตั้งชื่อตัวละครที่สมัครใหม่
ตัวอักษรที่สามารถตั้งชื่อตัวละครได้คือ ตัวอักษรปกติ A-Z a-z 0-9 ก-ฮ สระและวรรณยุคไทย ไม่สามารถใช้งานตัวอักษรพิเศษได้รวมถึงการการพิมพ์สระหรือวรรณยุคซ้อนกัน 2 ตัว หรือการพิมพ์สระหรือวรรณยุคอื่นๆซ้อนกัน 2 ตัว (สระอุ สระอู สระอิ สระอี สระอึ สระอื ไม้หันอากาศ ไม้ทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา พินทุ นิคหิต) ถือว่าไม่ถูกหลักการจัดวางอักขระภาษาไทย และจำเป็นต้องมีความยาวตั้งแต่ 5-16 ตัวอักษร
การตั้งชื่อตัวละครโดยใช้ไอเทมเปลี่ยนชื่อ
ตัวอักษรที่สามารถตั้งชื่อตัวละครได้คือ ตัวอักษรปกติ A-Z a-z 0-9 ก-ฮ สระ วรรณยุคไทย (จัดวางอักขระตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง) และสามารถใช้งานสัญลักษณ์พิเศษได้ดังนี้
 • สัญลักษณ์พิเศษวิธีกดสัญลักษณ์พิเศษ

 • Alt – 128

 • Alt – 145

 • Alt – 146

 • Alt – 147

 • Alt – 148

 • Alt – 239

 • Alt – 149

 • Alt – 150

 • Alt – 151

 • ~Alt – 126

 • Alt – 133

ปัญหา X-Trap และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบ X-Trap Error Code Field เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของระบบและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีต่างๆ

 • Error Code Fieldสาเหตุและวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

 • 02-0300-00000000-600มีปัญหาในส่วนของการเริ่มทำงาน X-TRAP x86 kernel drivers เกมต้องการใช้สิทธิ์ Administrator ในการ Run หากยังเกิดปัญหาอาจเป็นเพราะไวรัส Trojan: Win32/Necurs.gen กำลังรบกวนระบบการทำงานของ Windows สามารถกำจัดไวรัสตัวนี้ได้โดยใช้โปรแกรม TDSSKiller Rootkit

 • 02-0300-00000000-608มีปัญหาในส่วนของการเริ่มทำงาน X-TRAP x64 kernel drivers เกมต้องการใช้สิทธิ์ Administrator ในการ Run หากยังเกิดปัญหาอาจเป็นเพราะไวรัส Trojan: Win32/Necurs.gen กำลังรบกวนระบบการทำงานของ Windows สามารถกำจัดไวรัสตัวนี้ได้โดยใช้โปรแกรม TDSSKiller Rootkit

 • 02-0400-00000000-227เกมอื่นที่ใช้งานโปรแกรม nProtect(GameGuard) ถูกเปิดอยู่ กรุณาปิดเกมดังกล่าว แล้วเข้าเกมใหม่ หากยังเกิดปัญหาอยู่แนะนำให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

 • 09-0400-00000000-500ตรวจพบการรันเกมบน VMWare โดยเวอร์ชั่น XTrap ปัจจุบันไม่อนุญาตให้รันได้ (สามารถดาวน์โหลดตัวแก้ไขได้ที่นี่ VMHide โดยรันตัวแก้ไขนี้ทุกครั้งเมื่อเปิด VMWare)

 • 31-0300-00000000-225ตรวจพบการแก้ไขไฟล์เกม แนะนำให้เข้าไปลบไฟล์ Audition.exe ที่โฟลเดอร์ของเกม หลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง หากยังเกิดปัญหากรุณาติดต่อทีมงาน

 • [X-TRAP] Download was not completed.
  [00010001:80004004]
  ตรวจสอบชื่อโฟลเดอร์เกม แนะนำให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษ หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อโฟลเดอร์เกมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าหากยังไม่พบคำตอบ กรุณาฝากคำถามไว้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,แจ้งปัญหาตัวละคร,แจ้งปัญหาการเติมเงิน,แจ้งข้อผิดพลาดภายในเกม,ติดต่อทีมงาน,ตรวจสอบสถานะเคส หรืออื่นๆ